کانون مشاوران شاپرک


درباره ما

مشاوره پژوهش

home_company2_pic5

مشاوره آموزش

home_company2_pic5

مشاوره شغلی، فردی و خانوادگی

home_company2_pic5

مشاوره مالی و حسابداری

home_company2_pic5

مشاوره کارآفرینی

home_company2_pic5

مشاوره شتاب دهنده

home_company2_pic5
 

درباره گروه شاپرک مشاور


گروهی از متخصصین در حوزه های مختلف هستیم. دور هم جمع شدیم تا در زمینه های کارآفرینی، مالی و حسابداری، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و روان شناسی جدیدترین و کاراترین مشاوره را به شما ارائه دهیم و تجاربمان را با شما به اشتراک بگذاریم. می خواهیم با ارزیابی مداوم تغییرات در محیط در جهت ارتقا اثربخشی و کارایی قدم برداریم و به یکی از معتبرترین گروه مشاوران درزمینه ارائه خدمات پژوهشی، آموزشی، مشاوره های روان شناختی و شغلی و مالی، گردشگری و مشاوره در سطح ملی و منطقه ای تبدیل شویم.


home_company2_pic5

روند درخواست و دریافت مشاوره

worker

مرحله اول


پس از مشاهده سایت و آشنایی با مشاوران با مشاور مربوط به حوزه مد نظر خود تماس بگیرید.

schedule

مرحله دوم


با مشاور خود تاریخ و زمان مناسب مشاوره را هماهنگ کنید.

card

مرحله سوم


با توجه به نوع و مدت مشاوره هزینه لازم را واریز نمایید.

man-headphone

مرحله چهارم


طبق هماهنگی انجام شده مشاور در زمان مقرر برای انجام مشاوره با شما تماس می گیرد.

 
 

در مسیر موفقیت همراه شما هستیم.


تماس بگیرید